Nikushuo

Categories

Yakiniku

Location

Hong Kong